اشنایی با انواع نسبت های مالی

0

انواع نسبت های مالی را میتوان به به شرح زیر نام برد

نسبت های مالی

1.نسبت های نقدینگی

از طرق فاکتور مالی هر شرکت میتوان به این میزان دست یافت این میزان برای اگاهی ما از میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و پرداخت بدهی کوتاه مدت بدست میاید

اگر این نسبت بالا باشد بیانگر حاشیه منیت بالای شرکت است بنابر این از پس بدهی ها برمیاید اما باید توجه داشت که در این قسمت منظور این نیست که نسبت نقدینگی هر چه بالا تر بهتر چون اگر به بالا تر از حد تعیین شده برسد بیانگر عدم توانایی شرکت در جذب سرمایه ومنابع خارجی میباشد یا عدم توانایی سرمایه گذاری روی دارایی

نسبت نقدینگی به سه دسته تقسیم میشود

نسبت جاری:

(دارایی جاری / بدهی جاری)

عدد بدست امده اگر کوچک باشد ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی ها است و اگر بزرگ باشد به این معناست که موجودی کالای زیادی نگهداری میشود بنابراین بهتر است این نسبت حدود 2باشد

نسبت آنی:

بدهی کنونی/(موجودی کالا_ دارایی جاری)

اگر این عدد حدود یک باشد خوب است زیرا اگر زیاد باشد بیناگر هریک از این دلایل است (موجودی کالای کمی نگهداری میشود یا دارایی جاری زیاد یا اعتبارات کوتاه مدت کمی جذب شده)

 

نسبت پول نقد:

بدهی جاری /(سرمایه گذاری کوتاه مدت+پول نقد)

توانایی پرداخت تعهدات شرکت را ارزیابی میکند

 

2.نسبت های اهرمی و پوششی

نسبت اهرمی مقدار منابع دریافتی از بدهی را اندازه گیری میکند برای ارزیابی بدهی بلند مدت و کوتاه مدت شرکت بکار میرود

که به سه دسته تقسیم میشود

نسبت بدهی :

(مجموع بدهی / مجموع دارایی)

توانایی شرکت در پرداخت بدهی بلند مدت و کوتاه مدت است

نسبت تسهیلات به سرمایه:

(مجموع تسهیلات/مجموع تسهیلات+حقوق صاحبان سهام)

بیناگر میزان اتکای شرکت به استقراض

نسبت پوشش بهره:

(سود عملیاتی /هزینه مالی)

توانایی شرکت در پرداخت هزینه مالی ازمحل سود عملیاتی

3.نسبت های فعالیت

بیانگر به کار گیری موثر منابع هر شرکت میباشد و میزان کارایی هر دارایی شامل موارد زیر میشود

دوره گردش موجودی کالا یا میانگین سنی کالا:

(متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

دوره وصول مطالبات:

( متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه)

دوره گردش عملیات:

( دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا)

گردش دارایی:

( فروش خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها)

گردش دارایی‌های ثابت:

( فروش خالص / میانگین دارایی­‌های ثابت)

دوره پرداخت بدهی‌­ها:

( متوسط حساب­‌های پرداختنی *۳۶۵ / خرید نسیه)

نسبت گردش سرمایه جاری:

( فروش / سرمایه در گردش)

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش:

( موجودی کالا / سرمایه در گردش)

 

 

4.نسبت های سوداوری

تواناییﺷﺮﻛﺖ را در ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و روش ﺗﺎﻣﻴﻦ آن از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ، ﻓﺮوش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ارزیابی میکند

انواع نسبت سود اوری

نسبت های حاشیه سود ناخالص:

( فروش خالص / سود ناخالص)

بیانگر درصد سود ناخالص شرکت از فروش کل محصولات

 

نسبت حاشیه سود خالص:

( فروش خالص / سود پس از کسر مالیات)

سنجش ارزنده بودن شرکت بورسی

 

نسبت حاشیه سود عملیاتی:

( فروش خالص / سود عملیاتی)

بیانگر سود عملیاتی شرکت از کل فروش

 

 

نسبت بازده سرمایه گذاری:

( کل دارایی‌ها / سود خالص )

بیانگر میزان سوداوری شرکت از بازده دارایی شرکت

 

 

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:

( جمع حقوق صاحبان سهام / سود خالص )

 

5.نسبت های ارزش بازار

نگرش تحلیل گران و سهامداران بازار سرمایه درمورد عملکرد گذشته و پیشبینی عملکرد آتی شرکت است از جمله این نسبت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

نسبت قیمت به سود:

(قیمت بازار سهام/سود هر سهم) (P/E)

رابطه ی ارزش بازار و سود هر سهم را نشان میدهد

نسبت پی بر ای :

نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت به درآمد

نسبت قیمت به فروش:

(قیمت بازار سهام/کل فروش 12 ماه اخیر شرکت) (P/S)

نسبت قیمت به جریان نقدینگی:

(قیمت بازار سهام/جریان وجه نقد هرسهم) (P/CF)

نسبت قیمت به ارزش دفتری:

(قیمت بازار سهام/ارزش دفتری هر سهم) (P/BV)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

من با این قوانین موافقم.