مرور برچسب

فیلترنویسی

فیلنرنویسی ارزدیجیتال و بازاربورس از جمله فعالیت‌هایی است که با توجه به تعدد نماد و ارزهای مختلف این روزها بسیار رایج شده استفیلترنویسی یعنی چی؟ فیلترنویسی کردن در معنا به معنای جدا کردن تعدادی سهم مشخص بر اساس پارامترهای موردنظر است.علت اینکار چی هست؟ در بازاربورس و کرپتوکارنسی‌ها تعداد…
ادامه مطلب ...