مرور برچسب

تحلیل بنیادی

با توجه به اینکه در سال های گذشته توجه زیادی به بورس از طرف دولت شد، باعث شد افراد زیادی، سرمایه های خرد و کلان خود را به بورس بیاورند و از آن کسب درآمد کنند و به عنوان یک شغل دومی محسوب می شود که حتی، گاهی از شغل اول ما درآمد بیشتری ایجاد می کند اما آیا از  روش های مختلف کسب سود از بورس اگاه…
ادامه مطلب ...